Top slide banner
Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2618/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Tư pháp
Lượt xem: 189
Tải về 0
2618/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
Lượt xem: 110
Tải về 1
2443/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
Lượt xem: 103
Tải về 0
2284/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 114
Tải về 116
2170/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 116
Tải về 4
2171/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi, chức ăng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 122
Tải về 87
1829/QĐ-UBND 05/09/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và xã hội
Lượt xem: 133
Tải về 3
1790/QĐ-UBND 25/08/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế
Lượt xem: 112
Tải về 0
1585/QĐ-UBND 15/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 101
Tải về 0
1542/QĐ-UBND 29/07/2022 Quyết đinh về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 110
Tải về 3
12345
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu