Top slide banner
Thông báo - Mời họp
 • 10/11/2022

  Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

  Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành Kế hoạch số 2976/KH-UBND ngày 03/10/2022 về tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện. 
 • 09/09/2022

  UBND huyện Mộc Châu quán triệt, triển khai một số văn bản pháp luật mới ban hành

  Ngày 8/9, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản pháp luật mới ban hành cho cán bộ chủ chốt các ngành, các địa phương trên địa bàn Mộc Châu. Đồng chí Trương Hoa Bắc, phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
 • 06/09/2022

  Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Chiềng Khừa

    Để đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 11.11.2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an, quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị 10 bản biên giới phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2022 Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Chiềng Khừa tổ chức tuyên truyên phổ biến các văn bản pháp luật mới cho nhân dân của bản Trọng, bản Căng Tỵ, bản Suối Đon xã Chiềng Khừa với 170  lượt người tham dự buổi tuyên truyền. 
 • 05/09/2022

  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Hua Păng

  Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ và nhân dân, ngày 02/8/2022  Phòng Tư pháp huyện Mộc Châu phối hợp với UBND xã Hua Păng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến 02 bản Nà Sài và bản Suối Ngõa xã Hua Păng với 140 lượt người tham dự.
 • 05/09/2022

  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Tân Lập

  Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 11/01/2022 về trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù năm 2022. Ngày 27/7/2022, Phòng Tư pháp huyện Mộc Châu phối hợp với UBND xã Tân Lập tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân Bản Hoa và bản Nà Tân xã Tân Lập cho 150  lượt người tham dự buổi tuyên truyền. 
 • 30/08/2022

  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Tân Hợp

  Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 11/01/2022 về trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù năm 2022. Ngày 28/7/2022, Phòng Tư pháp huyện Mộc Châu phối hợp với UBND xã Tân Hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân Bản Nà Sánh và bản Sâm Kha xã Tân Hợp.
 • 30/08/2022

  Tuyên truyên phổ biến các văn bản pháp luật mới cho nhân dân các bản xã Lóng Sập

  Để đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 11.11.2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an, quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị 10 bản biên giới phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Từ ngày 08/8 đến ngày 10/8/2022 Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Lóng Sập và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập tổ chức tuyên truyên phổ biến các văn bản pháp luật mới cho nhân dân của bản A Lá, bản Pu Nhan, bản Buốc Pát xã Lóng Sập. 
 • 30/08/2022

  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Nà Mường

  Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 11/01/2022 về trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù năm 2022. Ngày 01/8/2022, Phòng Tư pháp huyện Mộc Châu phối hợp với UBND xã Nà Mường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến Tiểu khu 3 và bản Suối Khua xã Nà Mường.
 • 21/07/2022

  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Chiềng Sơn

  Ngày 02/6/2022 UBND xã Chiềng Sơn phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Phòng Tư pháp huyện Mộc Châu tổ chức tuyên truyên  Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ; Luật Hộ tịch; Luật tín ngưỡng tôn giáo cho nhân dân hơn 160  hộ gia đình tại bản Suối Thín và bản Pha Luông xã Chiềng Sơn
 • 18/07/2022

  Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Lóng Sập

  Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho nhân dân bản Phiêng Cài xã Lóng Sập. Sáng ngày 03/6/2022 UBND xã Lóng Sập phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Mộc Châu tổ chức tuyên truyên luật Tiếp cận thông tin; Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ; Luật tín ngưỡng tôn giáo cho nhân dân bản Phiêng Cài và bản Pha Nhên, xã Lóng Sập.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

Đăng nhập