Top slide banner
Thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản Số 212/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/07/2020
Ngày hiệu lực 01/08/2020
Trích yếu nội dung Thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết HĐND
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq-212.pdf