Top slide banner
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT
Số ký hiệu văn bản 2961/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2020
Ngày hiệu lực 28/12/2020
Trích yếu nội dung Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ 2961-QTNBNNPTNT(LV Lâm nghiệp).pdf