Top slide banner
Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bâu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 83-QĐ/HU
Ngày ban hành 15/01/2021
Ngày hiệu lực 15/01/2021
Trích yếu nội dung Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bâu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD 83 Giam sat lanh dao bau cu DBQH -HDND.pdf