Top slide banner
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027’’ trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3049/KH-UBND
Ngày ban hành 07/10/2022
Ngày hiệu lực 07/10/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027’’ trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Trọng Bình
Tài liệu đính kèm signed-ke-hoach-truyen-thong-van-ban-qppl.pdf