Top slide banner
Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện với tổ chức, công dân năm 2022
Số ký hiệu văn bản 154/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện với tổ chức, công dân năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản CCHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Long Trung Tâm
Tài liệu đính kèm 25. kh154 đối thoại.pdf