Top slide banner
THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (lần 1)
Số ký hiệu văn bản 105/TB-UBND
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính (lần 1)
Hình thức văn bản Văn bản CCHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Long Trung Tâm
Tài liệu đính kèm signed15.-tb-hoi-nghi-doi-thoai-ve-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-ubnd-huyen-thang-6.2022.pdf