Top slide banner
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Số ký hiệu văn bản 108/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2014
Ngày hiệu lực 20/11/2014
Trích yếu nội dung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 108-nd.signed.pdf