Top slide banner
Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 07/8/2021 của CHính phủ quy định về chế độ phụ cấp thâm niên
Số ký hiệu văn bản 77/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/08/2021
Ngày hiệu lực 01/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 07/8/2021 của CHính phủ quy định về chế độ phụ cấp thâm niên
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 77.signed.pdf