Top slide banner
Đề án Quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc giai đoạn 2023-2026
Số ký hiệu văn bản 3885/ĐA-UBND
Ngày ban hành 06/12/2022
Ngày hiệu lực 06/12/2022
Trích yếu nội dung Đề án Quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc giai đoạn 2023-2026
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-1.-de-an-bien-che-ccvc-giai-doan-203-2026.pdf