Top slide banner
Quyết định Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền điện quý III, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2900/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2023
Ngày hiệu lực 28/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền điện quý III, năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm 2900-ho-tro-tien-dien-quy-3.cvvp.pdf
2900.-dien-ho-ngheo-quy-iii.pdf