Top slide banner
V/v tập trung triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 3857/UBND-LĐ
Ngày ban hành 29/09/2023
Ngày hiệu lực 29/09/2023
Trích yếu nội dung V/v tập trung triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm signed-signed-tap-trung-ra-soat-ho-ngheo-2023.cvvp.pdf