Top slide banner
Về việc đẩy mạnh vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lập, nộp hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn
Số ký hiệu văn bản 4151/UBND-VHTT
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lập, nộp hồ sơ đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv-ve-viec-hoan-thien-tieu-chi-khu-du-lich-quoc-gia.cvvp.pdf