Top slide banner
Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 468/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/03/2021
Ngày hiệu lực 27/03/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Văn bản CCHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 468.signed.pdf