Top slide banner
Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 264/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/12/2023
Ngày hiệu lực 07/12/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Văn bản của tỉnh Sơn La
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm saoy-264-nq-hdnd-nghi-quyet-thu-hoi-dat-thuc-hien-du-an.pdf