Top slide banner
Kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 934/BC-UBND
Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực 17/08/2023
Trích yếu nội dung Kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2023
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2. BC 934 kết quả chuyển đổi 2023.pdf