Top slide banner
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 07/TB-UBND
Ngày ban hành 03/05/2024
Ngày hiệu lực 03/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Đức Quynh
Tài liệu đính kèm TB07-DS thí sinh đủ ĐK- không đủ ĐK tham dự V2- tuyển dụng viên chức TTPTQĐ Mộc Châu năm 2024.pdf