Top slide banner
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 19/TB-HĐTD
Ngày ban hành 28/05/2024
Ngày hiệu lực 28/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Lê Đức Quỳnh
Tài liệu đính kèm TB19-HĐTD-Kết quả tuyển dụng viên chức TTPTQĐ năm 2024_0001.pdf