Top slide banner
Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dan các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 19/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23/01/2021
Ngày hiệu lực 23/01/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dan các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 19_HD- MTTQ-BTT HD gioi thieu nguoi ung cu HDND.pdf