Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
Số ký hiệu văn bản 118/2020/QH14
Ngày ban hành 19/06/2020
Ngày hiệu lực 19/06/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về