Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Mộc Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 370/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2021
Ngày hiệu lực 09/02/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Mộc Châu năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về