Top slide banner
Lịch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử
Số ký hiệu văn bản 83/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 26/04/2021
Ngày hiệu lực 26/04/2021
Trích yếu nội dung Lịch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 83_TB-MTTQ.pdf