Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 54/KH-UBBC
Ngày ban hành 21/04/2021
Ngày hiệu lực 21/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 54_KH-UBBC.pdf