Top slide banner
Về việc trưng tập công chức, viên chức làm công tác nghiệp vụ bầu cử đại biều Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 56/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc trưng tập công chức, viên chức làm công tác nghiệp vụ bầu cử đại biều Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 56_QĐ-UBBC.pdf