V/v triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1496/UBND-VHTT
Ngày ban hành 21/05/2021
Ngày hiệu lực 21/05/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về