Top slide banner
Giao chỉ tiêu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Số ký hiệu văn bản 102/UBBC
Ngày ban hành 25/05/2021
Ngày hiệu lực 25/05/2021
Trích yếu nội dung Giao chỉ tiêu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 102_UBBC Chỉ tiêu khen thưởng bầu cử.pdf