Top slide banner
Quyết định kiện toàn danh sách công chức, viên chức trưng tập làm công tác nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 69/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày hiệu lực 07/05/2021
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn danh sách công chức, viên chức trưng tập làm công tác nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 59_GM-UBBC.pdf