Khen thưởng công tác mặt trận năm 2020
Số ký hiệu văn bản 102/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/01/2021
Ngày hiệu lực 07/01/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng công tác mặt trận năm 2020
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về