Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tháng 4 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 996/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/05/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tháng 4 năm 2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về