Kế hoạch tổ chức các Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới
Số ký hiệu văn bản 447/KH-UBND
Ngày ban hành 24/02/2020
Ngày hiệu lực 24/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức các Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới
Hình thức văn bản Phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về