Công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 1713/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021
Trích yếu nội dung Công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về