Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác "Diễn tập xử lý tình huống khi có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng" huyện Mộc Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2498/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2021
Ngày hiệu lực 19/09/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác "Diễn tập xử lý tình huống khi có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng" huyện Mộc Châu năm 2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về