Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng bản Nà Mường, xã Tân Hợp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Số ký hiệu văn bản 43/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng bản Nà Mường, xã Tân Hợp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-43 qd ubnd khen thuong tan hop.pdf
signed-43. danh sach khen ntm ban na muong xa tan hop.pdf