Top slide banner
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Mộc Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3907/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/11/2021
Ngày hiệu lực 25/11/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Mộc Châu năm 2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3097. Khen thưởng Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2021.pdf
3097 DS kem theo.pdf