Top slide banner
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực giáo dục trung học); sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý của danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực thi thi, tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 1468/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/07/2022
Ngày hiệu lực 21/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực giáo dục trung học); sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý của danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực thi thi, tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-1468. GD&ĐT.pdf