Top slide banner
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Hộ tịch, Trọng tài thương mại, Hoà giải thương mại
Số ký hiệu văn bản 2673/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2020
Ngày hiệu lực 03/12/2020
Trích yếu nội dung Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Hộ tịch, Trọng tài thương mại, Hoà giải thương mại
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm So Tu phap.pdf