Top slide banner
Về việc công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 222/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 222.QTNBGDDT.pdf