Top slide banner
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
Số ký hiệu văn bản 251/KH-UBND
Ngày ban hành 01/01/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
Hình thức văn bản chuyển đổi số
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm KH UB tinh.251.pdf