Top slide banner
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/TB-PTQĐ 04/05/2024 Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 89
Tải về 20
07/TB-UBND 03/05/2024 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 58
Tải về 7
204/QĐ-PTQĐ 02/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 47
Tải về 4
205/QĐ-PTQĐ 02/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn), kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 74
Tải về 7
84/TB-PTQĐ 01/03/2024 Thông báo Tuyển dung viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 121
Tải về 3
607/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập trực thuộc UBND huyện Mộc Châu, lần 02 năm 2023
Lượt xem: 316
Tải về 6
08/TB-HĐKTSH 10/04/2023 Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào là viên chức năm 2023
Lượt xem: 314
Tải về 178
100/TB-UBND 05/04/2023 Thông Báo Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2023
Lượt xem: 289
Tải về 22
364/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mộc Châu năm 2023
Lượt xem: 306
Tải về 173
733/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022
Lượt xem: 367
Tải về 421
Cơ quan ban hành
Công an huyện Mộc Châu