Top slide banner
Mộc Châu sơ kết xây dựng địa bàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022
Ngày 26/8, UBND huyện Mộc Châu tổ chức sơ kết xây dựng địa bàn xã Phiêng Luông và thị trấn Mộc Châu điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022.

Trong năm 2022 huyện Mộc Châu đã lựa chọn xây dựng xã Phiêng Luông và thị trấn Mộc Châu làm điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công an huyện đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương củng cố duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình quần chúng hiện có; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ … Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện có hiểu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn theo đúng 19 tiêu chí đặt ra. Công an xã đã được xây dựng trụ sở, trang cấp thiết bị làm việc và bố trí biên chế đảm bảo nắm bắt địa bàn, không để xay ra tình huống đột xuất bất ngờ, điểm nóng về ANTT.

Trong thời gian tới, huyện Mộc Châu sẽ tiếp tục chỉ đạo xã Phiêng Luông và thị trấn Mộc Châu thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư; xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; xây dựng các mô hình quần chúng tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải ở cộng đồng dân cư. Phấn đấu đến hết năm 2022 đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí địa bàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 824
  • Trong tuần: 824
  • Tất cả: 2,993,109