Top slide banner
Hội nghị Văn phòng cấp ủy tỉnh Sơn La lần thứ nhất 2024
Ngày 21/6, tại huyện Mộc Châu, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Văn phòng cấp ủy tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
anh tin bai

Thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nghị quyết đại hội đảng bộ các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Nhất là đã kịp thời tham mưu chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Công tác thẩm tra, thẩm định văn bản có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng lên. Công tác đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cơ bản kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của địa phương. Các hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả hơn. Trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu công việc được giao. Công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật thông tin, tài liệu được thực hiện đúng quy định, từng bước chuyên nghiệp, nhanh chóng, an toàn, thuận tiện hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng được văn phòng cấp ủy chú trọng thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lò Minh Hùng đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy; kịp thời tham mưu cho cấp ủy những chủ trương lớn, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản trình cấp ủy; tổng hợp cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy cấp huyện. Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1