Top slide banner
UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2023
Để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 13/6, UBND huyện Mộc Châu tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2023. Đồng chí Phùng Thị Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 
anh tin bai

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, xem xét các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 về các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội; tài chính, ngân sách; kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật… Một số tờ trình dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; đề nghị phân bổ các nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện Mộc Châu về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025…

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp HĐND huyện đúng thời gian quy định.

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1