Top slide banner
Phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2017

Tình hình thực hiện các dự án Đầu tư sử dụng vốn ngân sách TW

năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2017  thuộc chương trình MTQG

giảm nghèo bền vững

Xem chi tiết tại đây

Phương án phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2017

thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM

Xem chi tiết tại đây
Phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 Xem chi tiết tại đây

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1