Top slide banner
Mộc Châu sơ kết việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm
Ngày 1/7, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở huyện Mộc Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Thị Nhung, Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
anh tin bai

Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Mộc Châu đã đạt nhiều kết quả quan trọng như: Ban hành Chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở… qua đó đã góp phần xây dựng dựng bộ máy chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh và đã tạo được sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Thông qua việc triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và quần chúng hiểu rõ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị công tác, địa phương mình sinh sống; đồng thời tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã kiện toàn các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ; đồng chí Phạm Thị Nhung, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ đảm bảo thiêt thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó tập trung đôn đốc 4/8 doanh nghiệp, 10/83 cơ quan, 93/180 bản, tiểu khu còn lại hoàn thành việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ  và xây dựng, phê duyệt hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn  công khai kịp thời 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; khảo sát, đánh giá trực tiếp đối với 2 mô hình đăng ký cấp tỉnh và 9 mô hình cấp huyện; thẩm định, đánh giá đối với 75 mô hình Dân vận khéo đã đăng ký mới năm 2024.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1