Top slide banner
Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La làm việc với huyện Mộc Châu về công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
Chiều 9/12, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã có buổi làm việc với UBND huyện Mộc Châu kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện làm việc với đoàn.
anh tin bai

Qua công tác thanh tra của đoàn công tác Sở Nội vụ, UBND huyện Mộc Châu đã triển khai thực hiện phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cơ cấu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, khung số lượng cấp phó bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc; việc quản lý, sử dụng biên chế, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp đúng theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao; việc thực hiện quy trình xét tuyển viên chức, công chức cấp xã đúng thẩm quyền, đảm bảo công khai, minh bạch; việc thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; việc bổ nhiệm công chức, viên chức cấp phòng và tương đương đảm bảo đúng trình tự… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định như: việc nghiên cứu các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính, viên chức sự nghiệp theo chức danh nghề nghiệp chưa đảm bảo; công tác tuyển dụng; xét công nhận hết tập sự và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp, nâng lương thường xuyên và trước thời hạn còn thiếu chặt chẽ, có trường hợp chưa kịp thời.

Đoàn công tác Thanh tra Sở Nội vụ kiến nghị UBND huyện Mộc Châu chỉ đạo phòng chuyên môn, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm phân cấp quản lý; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; thực hiện nghiêm, đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng lương, bổ nhiệm, bổ ngạch, xét thăng hạng, khen thưởng, xử lý sai phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức của huyện…

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1