Top slide banner
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Chức năng, quyền hạn, quy chế làm việc  Tại đây

 

 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

 TRẦN THỊ THƠM

- Sinh ngày: 28/9/1986

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 

- Email: thomtt.mocchau@sonla.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

PHẠM ĐÌNH HÀ

- Sinh ngày: 20/02/1987

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0987 988 865

- Email: hapd.mocchau@sonla.gov.vn

 

 

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

NGÔ TẤT THẮNG

- Sinh ngày: 8/6/1985

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn:Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị:

- Điện thoại: 0987987522

- Email: thangnt.mocchau@sonla.gov.vn

 

Chuyên viên

ĐỖ VIỆT CƯỜNG

- Sinh ngày: 28/1/1987

- Dân tộc:Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: 

- Điện thoại: 0942072462

- Email: cuongdv.mocchau@sonla.gov.vn

 

 Chuyên viên

PHÙNG SỸ NGUYÊN

 - Sinh ngày 24/10/1989

 - Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyện môn: Đại học; chuyên ngành Kiểm toán.

- Số điện thoại: 0978241089

- Email: nguyenps.mocchau@sonla.gov.vn

 

Chuyên viên

LÊ THỊ QUỲNH TRANG

- Sinh ngày: 03/10/1988

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

 - Trình độ Lý luận, chính trị:  Sơ cấp

- Điện thoại: 0977944663

- Email:trangltq.mocchau@sonla.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

- Sinh ngày: 28/01/1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận, chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0972430186

- Email:nhungntt.mocchau@sonla.gov.vn

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 26,574
  • Trong tuần: 112,569
  • Tất cả: 2,678,269