Kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực công chức cấp xã, kế toán các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1604/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND huyện Mộc Châu về kiểm tra, đánh giá năng lực của công chức, viên chức năm 2021.

Ngày 22/6/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1396/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá năng lực công chức cấp xã, kế toán các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021 gồm 17 đồng chí, trong đó giao Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng; đồng thời giao các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai nội dung kiểm tra, đánh giá năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chức danh công chức, viên chức.

Nhằm đảm bảo mục tiêu kép trong công tác phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do Virus nCoV, UBND huyện Mộc Châu thực hiện kiểm tra, đánh giá dưới hình thức trực tuyến.

Mỗi đơn vị xã thị trấn thực hiện bố trí tại 1 điểm cầu với phòng họp đủ lớn, đủ điều kiện đảm bảo phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo cơ sở vật chất, hệ thống mạng internet và số lượng máy tính cho các công chức, viên chức tham gia dự kiểm tra, đánh giá.

Ngày 06/8/2021 UBND huyện Mộc Châu tiến hành làm quen (thi thử) với hình thức thi trực tuyến mới này. Tại điểm cầu UBND huyện tiến hành Hướng dẫn, trợ giúp các đồng chí tham gia dự thi, để đảm bảo tốt nhất cho khâu chuẩn bị.

Ngày 10/8/2021, UBND huyện tiến hành kiểm tra theo Thông báo 07/TB-HĐKTĐG.

 

Kết thúc các nội dung kiểm tra, đánh giá, Trưởng ban Kiểm tra đánh giá đã bàn giao kết quả về tổ chức kiểm tra, đánh giá cho Thư ký Ban Kiểm tra đánh giá theo đúng quy định.

Tổng số có 149/154 công chức cấp xã, viên chức kế toán tham dự kiểm tra, đánh giá năng lực năm 2021, trong đó:

- Công chức cấp xã: 129/134 người (có 05 công chức của UBND các xã Lóng Sập (2), Nà Mường (1), Quy Hướng (1), Chiềng Hắc (1) vì lý do cá nhân không thể tham dự kiểm tra).

- Kế toán các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT: 20/20 người.

Về kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực đối với công chức cấp xã

* Về điểm kiểm tra, đánh giá năng lực:

- Số công chức đạt 90 điểm trở lên: 37 người

(trong đó đồng chí Phạm Ngọc Anh - công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Nông Trường Mộc Châu là người có số điểm cao nhất, thời gian hoàn thành bài kiểm tra nhanh nhất với 98 điểm trong 37 phút 37 giây).

- Số công chức đạt từ 80 đến dưới 90 điểm: 29 người;

- Số công chức đạt từ 70 đến dưới 80 điểm: 22 người;

- Số công chức đạt từ 60 đến dưới 70 điểm: 18 người;

- Số công chức đạt từ 50 đến dưới 60 điểm: 14 người;

- Số công chức đạt dưới 50 điểm: 9 người;

* Điểm trung bình: 76,3 điểm.

* Kết quả:

- Số công chức xã đạt yêu cầu kiểm tra, đánh giá năng lực: 120/129 người (đạt 93,02%);

- Số công chức không đạt yêu cầu các nội dung kiểm tra, đánh giá năng lực: 9/129 (đạt 6,98%), trong đó:

+ Có điểm 01 nội dung thấp hơn 50% tổng là: 02 người (2/129 = 1,55%);

+ Có điểm 02 nội dung thấp hơn 50% tổng là: 03 người (3/129 = 2,32%);

+ Có điểm cả 03 nội dung thấp hơn 50% tổng là: 04 người (4/129 = 3,1%);

Về kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực đối với kế toán các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT

* Về điểm kiểm tra, đánh giá năng lực:

- Số viên chức kế toán đạt 90 điểm trở lên: 07 người;

(trong đó đồng chí Trần Thị Thủy - Viên chức kế toán trường Mầm non Hua Păng là người có số điểm cao nhất, thời gian hoàn thành bài kiểm tra nhanh nhất với 97 điểm trong 50 phút 59 giây).

- Số viên chức kế toán đạt từ 80 đến dưới 90 điểm: 05 người;

- Số viên chức kế toán đạt từ 70 đến dưới 80 điểm: 07 người;

- Số viên chức kế toán đạt từ 60 đến dưới 70 điểm: 0 người;

- Số viên chức kế toán đạt từ 50 đến dưới 60 điểm: 01 người;

- Số viên chức kế toán đạt dưới 50 điểm: 0 người;

* Điểm trung bình: 83,6 điểm.

* Kết quả:

- Số viên chức kế toán đạt yêu cầu kiểm tra, đánh giá năng lực: 20/20 người (đạt 100%);

- Không có trường hợp viên chức kế toán không đạt yêu cầu các nội dung kiểm tra, đánh giá năng lực.

 

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 740
  • Trong tuần: 7,898
  • Tất cả: 1,110,998