Top slide banner
Mộc Châu họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện
Ngày 13/04, huyện Mộc Châu tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhằm đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn, đề ra những giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đạt hiệu quả trong năm 2023. Đồng chí Lê Trọng Bình- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện chủ trì cuộc họp.
anh tin bai

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, trong quý I/2023 huyện Mộc Châu thường xuyên tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Về cải cách thủ tục hành chính, hiện nay UBND huyện đang thực hiện giải quyết TTHC theo các quyết định công bố của UBND tỉnh, theo đó đã thực hiện cắt giảm 20- 25% thời gian giải quyết TTHC theo quy định.Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; đã giải quyết trên 13.520  hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,42% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; Số hồ sơ đang giải quyết 212 hồ sơ. Cấp huyện tiếp nhận trên 3.250 hồ sơ; Cấp xã, thị trấn 10.482 hồ sơ, đã giải quyết 10.477 hồ sơ, đang giải quyết 05 hồ sơ. Trong đó, 2.144 hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công (đạt 20,5 % hồ sơ nhận trực tuyến); 8.329 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính. Cùng với đó, huyện Mộc Châu cũng tập trung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số; Hiện nay, UBND huyện đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 191 TTHC cấp huyện và 04 TTHC cấp xã; trong quý I/2023 có 29 TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến, tổng số hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến là 2.260, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến/trực tiếp cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 100%. Tỷ lệ văn bản ký số của huyện đạt 97%, cấp xã đạt 96%.

Kết luận cuộc họp đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường tham mưu cho UBND thực hiện các nội dung cải cách hành chính; chủ động, bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu; khắc phục những tồn tại hạn chế được chỉ ra tại cuộc họp; kịp thời đăng tải công khai các nội dung tại Mục Tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện. Chú trọng công tác giải ngân ngân sách đảm bảo theo chỉ tiêu quy định; Bố trí kinh phí mua, sắm trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn. Đối với Các xã, thị trấn chủ động triển khai nội dung CCHC tại địa phương; thực hiện các nội dung báo cáo và hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng quy trình giải quyết TTHC để thực hiện cấu hình trên phần mềm một cửa điện tử; thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử liên thông đảm bảo đúng quy định, đúng thời gian; thực hiện phát hành văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản; thực hiện kí số văn bản...

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1