Top slide banner
BTV HUYỆN ỦY
 

Bí thư huyện ủy

TRÂN DÂN KHÔI

- Sinh ngày: 06/10/1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

PHẠM THỊ NHUNG

- Sinh ngày: 13/12/1968

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

LÊ TRỌNG BÌNH

- Sinh ngày: 09/11/1972

- Dân tộc:Kinh

- Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

ĐỖ THỊ CHÚC

- Sinh ngày: 17/1/1968

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Dân vận huyện ủy

LÒ ANH ĐÔNG

- Sinh ngày: 6/7/1976

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy

NGUYỄN VIỆT HƯNG

- Sinh ngày: 8/11/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

   

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Công an huyện

 

- Sinh ngày:

- Dân tộc:  

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận:

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy - Giám đốc TTBD Chính trị

NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN

- Sinh ngày: 20/3/1972

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ nhiệm UBKT huyện ủy

TRẦN VĂN SƠN

- Sinh ngày: 04/6/1978

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

NGUYỄN ĐIỆP ANH

- Sinh ngày: 07/07/1974

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó chủ tịch HĐND huyện

TĂNG VĂN XIẾN

- Sinh ngày: 23/9/1967

- Dân tộc: Dao

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1